Comparteix:

Escala arquitectònica

Tribunes Portal de la Pau

UTE NOVA REHABILITACIÓ PORTAL DE LA PAU | Barcelona | Desembre 2023

Realització de l'aixecament patrimonial de les tribunes del Portal de la Pau de Barcelona, previ a la seva rehabilització. S'ha realitzat una captura massiba de dades combinant escàner làser terrestre TLS i fotogrametria amb calibració de color.

Més informació

 

Porta del Drac

Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida | Barcelona | Desembre 2023

Al disposar d'un aixecament previ, realitzat el 2016, s'ha aprofitat per realitzar la planimetria raster i vectorial de la Porta del Drac de Gaudí a una escala de referència de 1:20 que s'utilitzarà com a base per a la seva restauració.

Més informació

 

Oficines Carrer Perú

Suport a la docència | Barcelona | Novembre 2022

Projecte de col·laboració amb l’assignatura Construcció del Grau en Estudis en Arquitectura (GArqEtsab) que consisteix en un aixecament realitzat amb l’escàner Matterport que permet als estudiants realitzar un recorregut interactiu per un espai en construcció.

Banner

Més informació

 

ETSAB

Suport a la docència | Barcelona | Novembre 2022

El laboratori VIMAC està situat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona així que el nostra banc de proves no podia ser un altre que la ETSAB. Aquí provem tots els nostres equips i tecnologíes per tal d'avançar en la investigació dels aixecaments arquitectònics i la creació de bessons digitals.

Banner

Més informació

 

Passeig de Gràcia

Jornet Llop Pastor Arquitectes | Barcelona | Gener 2022

S'ha realitzat l'aixecament general de totes les façanes del carrer Passeig de Gràcia de Barcelona i un aixecament detallat del tram entre Consell de Cent i Diputació per tal d'obtenir també la volumetria de les cobertes.

Banner_Raimat

Més informació

 

Col·legi Claver Raimat

Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) | Barcelona | Setembre 2021

S'ha realitzat un model BIM (LOD100) d'un edifici de 18.000m2 mitjançant la metodologia SCANtoBIM, que ha permès agilitzar els processos per tal d'aconseguir-ho en pocs mesos.

Banner_Raimat

Més informació

 

Fabra i Coats

Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) | Barcelona | Desembre 2021

S'ha realitzat l'aixecament fotogramètric del recinte fabril de la Fabra i Coats al barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona que ha permès texturitxar l'anterior aixecament realitzat el 2012. També s'he realitzat l'aixecament TLS de tots aquells espais que han estat modificats en els treballs de rehabilitació que s'hi han realitzat.

Banner

Més informació

 

Palau Reial Major

MUHBA | Barcelona | Novembre 2020

S'ha realitzat l'aixecament general de totes les façanes del carrer Passeig de Gràcia de Barcelona i un aixecament detallat del tram entre Consell de Cent i Diputació per tal d'obtenir també la volumetria de les cobertes.

Banner_Raimat

Més informació

  

Casa Enric Llorens

Fomenti | Barcelona | Març 2020

S'ha realitzat l'aixecament TLS i fotogramètic d'un immoble patrimonial i dels paviments de 44 espais, a escala 1/5.

Banner_Raimat

Més informació

 

Castell de Castelldefels

MArch. Estefanía Martín | Castelldefels | Octubre 2019

Es tracta de l'aixecament arquitectònic d'un edifici patrimonial, les torres del castell de Castelldefels, per tal de tenir els plànols per una futura rehabilitació dels seus interiors per poder habilitar uns banys.

Banner_Raimat

Més informació

 

Habitatge Campoamor

Privat | Barcelona | Febrer 2019

Projecte d'estudi arquitectònic amb la finalitat de comptar amb els plànols d'una casa catalogada. Aquest projecte va prendre des del procés d'escaneig fins a fer un model BIM 3D fins als plans vectorials finals.

Banner_Raimat

Més informació

 

Sagrada Família

Basílica de la Sagrada Família | Barcelona | Gener 2018

Aixecament amb tecnologia TLS d'alta precisió de la Façana del Naixement del Center Expiatori de la Sagrada Família a una resolució de 5mm amb un recobriment superior al 95%. També s'ha realitzat un aixecament fotogramètic de l'exterior de la façana.

Banner_Raimat

Més informació

 

Sant Miquel de Montmagastre

Ajuntament d'Artesa de Segre i MBarch | Montmagastre | Setembre 2018

Elaboració d'un model de núvol de punts i malla 3D a partir de les tècniques d'escàner làser i fotogrametria. El model es fa per poder fer l’anàlisi del que queda d'aquesta església per a la seva possible futura conservació i restauració, traient plànols ràster i vectorials, i imatges amb una informació que permeti la detecció de patologies d'una forma més precisa i mesurable. 

Banner

Més informació

 

Foneria Casa Parés

MUHBA | Barcelona | Novembre 2017

S'ha realitzat l'aixecament general de totes les façanes del carrer Passeig de Gràcia de Barcelona i un aixecament detallat del tram entre Consell de Cent i Diputació per tal d'obtenir també la volumetria de les cobertes.

Banner_Raimat

Més informació

 

Sala Napoleónica

Oficina de l’Historiador de Cuba | La Habana - Cuba | Novembre 2014

Conjuntament amb Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional del Ajuntament de Barcelona s'ha impartit docència als serveis de patrimonials de La Habana utilitzant com a cas d'us l'aixecament TLS de la sala napoleònica.

Banner_Raimat

Més informació

  

Fabra i Coats

Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona (MHCB) | Barcelona | Març 2013

Elaboració d'un model tridimensional de núvol de punts d'alta resolució que pot ser visualitzat en un entorn interactiu en temps real. Aquest model servirà com a base per a la generació de sortida d'imatges a escala per a la correcció i validació de plànols CAD de les Calderes de Fabra i Coats a diferents escales per completar les plantes, les façanes interiors i seccions representatives.

Banner_Raimat

Més informació

 

Casa del Guarda

Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) | Barcelona | Desembre 2012

Consisteix en l'elaboració d'un model tridimensional de núvol de punts d'alta resolució que pugui ser visualitzat en un entorn interactiu en temps real. Aquest model servirà com a base per a la generació de sortida d'imatges a escala per la correcció i validació de plànols CAD de la Casa del Guarda del Parc Güell a diferents escales, per completar les plantes, les façanes interiors i seccions representatives.

Banner_Raimat

Més informació

Porta de la Pau de Barcelona

Autoritat Portuària de Barcelona | Barcelona | April 2011

Aixecament amb escàner-làser per a la generació de plànols CAD y comprobació mètrica del projecte executi. Edifici Porta de la Pau de Barcelona.

Banner_Raimat

Més informació

 

Hospital de Sant Pau

José Luís González | Barcelona | May 2010

Aixecament làser i fotomètric. Consisteix en l'elaboració d'un model tridimensional d'alta resolució generat per mitjà d'un escàner làser 3D (Riegl z420i i Far 180) del Pavelló de Sant Manuel del Recinte Històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la generació d'alçats com ortoimatges en intensitats en format jpg a escala 1:100 escalats en un arxiu CAD.

Banner_Raimat

Més informació

 

Santa María de Tredós

Consell Generau d’Aran | Val d’Aran | Març 2009

Aixecament de gran precisió pel càlcul de la posició de projectors per a la reproducció virtual de 3 imatges romàniques.

Banner_Raimat

Més informació

 

Drassanes

Museu Marítim de Barcelona | Barcelona | Març 2008

Generació d'una planimetria de l'edifici de les Drassanes Reials a partir de les ortoimatges i del model de núvol de punts ja existents. L'objectiu és l'elaboració de plànols vectorials pel Museu Marítim de Drassanes en base a les ortoimatges de l'escàner làser i el model de punts del mateix.

Banner_Raimat

Més informació

 

Teatre Ateneu d’Esparreguera

Ajuntament d’Esparreguera | Esparreguera | Juny 2007

Aixecament làser del teatre d’Esparreguera.

Banner_Raimat

Més informació

 

Santa Maria La Romànica

Ajuntament de Barberà del Vallès | Barberà del Vallès | November 2006

L’objectiu principal del treball és generar un aixecament fotomètric i un model de visualització del conjunt d’edificis de la Romànica a partir de la informació obtinguda “in situ” per mitjà de l’escàner Làser.

Banner_Raimat

Més informació

 

Camp Nou

GEDAS | Barcelona | Octubre 2006

L’objectiu del treball és generar un model virtual d’alta precisió amb l’escàner làser per a la visualització de l’edifici del Camp Nou del Barça, en concret consisteix en modelitzar l’interior de l’edifici i les façanes exteriors composant uns núvols de punts en que continguin el conjunt d’elements arquitectònics de l’edifici, la seva estructura i els materials que el composen, suficient per ser representats a escala 1:100.

Banner_Raimat

Més informació

 

Casa Batlló

Fundació ONCE | Barcelona | 2006

Realitzar, a partir d'un model virtual 3D, una maqueta física perquè la gent amb discapacitat visual pugui percebre l'edifici amb les seves mans. Després de l'escaneig de la casa es genera un model 3D d'alta definició, el que permet tenir una base amb gran detall per a la construcció d'una maqueta física d'aquesta.

Banner_Raimat

Més informació

 

Santa Maria del Mar

Empresa Valeri Consultors | Barcelona | Juny 2006

L’objectiu del treball és generar un model virtual en 3 dimensions que permeti visualitzar l’edifici de Santa Maria del Mar, a partir bàsicament de la informació obtinguda per mitjà de l'escàner Làser. L’objectiu concret en modelitzar l’interior de l’edifici i les façanes exteriors composant uns núvols de punts en que continguin el conjunt d’elements arquitectònics de l’edifici, la seva estructura i els materials que el composen, suficient per ser representats a escala 1:50.

Banner_Raimat

Més informació

 

Celler de César Martinell

César Martinell | Sant Cugat | Febrer 2003

Realització d'un model virtual a partir de l'escàner làser per a la posterior construcció sobre aquest del nou projecte d'arquitectura de l'edifici. A partir del model obtingut dels núvols de punts, es pot realitzar un modelatge virtual del projecte futur, considerant les variables constructives existents a l'obra segons el seu estat real en el moment del seu aixecament, considerant deformacions, variacions respecte dels plans, etc.

Banner_Raimat

Més informació

 

Saló de Cent

Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat (LMVC) UPC | Barcelona | Gener 2003

Realitzar un aixecament amb làser escàner del saló de cent de l'Ajuntament i generar un model virtual 3D. S'escaneja l'interior del saló amb diverses núvols de punts i posteriorment es realitza una depuració d'aquests núvols que permet obtenir models virtuals 3D.

Banner_Raimat

Més informació