Comparteix:

Santa Maria del Mar

Empresa Valeri Consultors | Barcelona | Juny 2006

L’objectiu del treball és generar un model virtual en 3 dimensions que permeti visualitzar l’edifici de Santa Maria del Mar, a partir bàsicament de la informació obtinguda per mitjà de l'escàner Làser. L’objectiu concret en modelitzar l’interior de l’edifici i les façanes exteriors composant uns núvols de punts en que continguin el conjunt d’elements arquitectònics de l’edifici, la seva estructura i els materials que el composen, suficient per ser representats a escala 1:50.

2014_5_SANTA_MARIA_DEL_MAR_A.jpeg

2014_5_SANTA_MARIA_DEL_MAR_B.jpeg

2014_5_SANTA_MARIA_DEL_MAR_C.jpeg

 

Valeri Consultors Associats, s.r.l. | Barcelona | 2014

L'objectiu d'aquest treball consisteix en modelar l'interior de l'edifici i les façanes exteriors composant un núvol de punts que contingui el conjunt d'elements arquitectònics de l'edifici, la seva estructura i els materials que el composen. Sobre la base de núvol de punts, es crearan les imatges en format digital a escala 1:50, corresponents als plànols i ortofotos representades. Això significa que s'obtindran totes les imatges en planta, alçat i secció de l'edifici en format JPG muntades sobre un arxiu d'AutoCAD, per tal que pugui ser impressa a escala requerida.