Comparteix:

Avaluació socioresidencial. Polítiques i gestió urbana

       

  Tots els projectes

Estudi i detecció d'àmbits de vulnerabilitat residencial a Barcelona

Habitatge buit i altres situacions anòmales del Parc d'habitatge: diagnosi i estratègies d'actuació a Molins de Rei

Hàbitat i temps per a la convivència

Hàbitat per a la convivència. Eines d'anàlisis i avaluació urbana

Reptes i oportunitats de la participació social: l'experiència del "coneixement" dels barris

Vers un model de ciutat a l'abast de les dones: diagnosi i directrius per l'acció municipal