Comparteix:

Celler de César Martinell

César Martinell | Sant Cugat | Febrer 2003

Realització d'un model virtual a partir de l'escàner làser per a la posterior construcció sobre aquest del nou projecte d'arquitectura de l'edifici. A partir del model obtingut dels núvols de punts, es pot realitzar un modelatge virtual del projecte futur, considerant les variables constructives existents a l'obra segons el seu estat real en el moment del seu aixecament, considerant deformacions, variacions respecte dels plans, etc.