Comparteix:

Anàlisi espacial urbà SIG

Tecnologies Emergents en Modelització Urbana

  • Polítiques socials i d'habitatge
  • Patrons de moviment i comportament social en espais públics
  • Anàlisi i gestió d'informació urbana a gran escala

Estudis Urbans, Open Data, SIG i assistència a la Gestió Social

  • Indicadors d'evaluació urbana
  • Taxació d'acord amb els reglaments de zonificació
  • Anàlisi de processos de transformació urbana

Prototips de Gestió de Patrimoni

  • Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Urbà
  • Sistema de gestió de propietats
  • Anàlisi del mercat immobiliari