Comparteix:

Portal de la Pau

UTE NOVA REHABILITACIÓ PORTAL DE LA PAU | Autoritat Portuària de Barcelona

Model STL Tribunes | Febrer 2024

Modelat de les tribunes del Portal de la Pau de Barcelona, en format STL, previ a la seva rehabilització. Els models realitzats han de permetre la reconstrucció, mitjançant impresora tridimensional, en el cas que es produeixin desperfectes en al procés de desmuntatge i rehabilitació de les tribunes.

S’ha modelat les tribunes per tal d’obtenir un model tancat apte per a la impressió mitjançant impressora 3D:

  • Model Tribuna Mar (9M de polígons)
  • Model Tribuna Muntanya (10M de polígons)

   

Aixecament 3D Tribunes | Desembre 2023

Realització de l'aixecament patrimonial de les tribunes del Portal de la Pau de Barcelona, previ a la seva rehabilització. S'ha realitzat una captura massiba de dades combinant escàner làser terrestre TLS i fotogrametria amb calibració de color.

L’aixecament TLS (sigles en anglès Terrestrial Laser Scan) s’ha realitzat mitjançant un escàner làser terrestre FARO Focus 330x HDR, entre els dies 4 i 5 de desembre de 2023. S’han realitzat un total de 38 posicions distribuïts de la següent manera:

  • 19 posicions Tribuna Mar
  • 19 posicions Tribuna Muntanya

L’aixecament fotogramètric s’ha realitzat mitjançant una càmera SONY alpha II full-frame calibrada aplicant carta de color, entre els dies 4 i 5 de desembre de 2023. S’han realitzat un total de 2.672 fotografies distribuïdes de la següent manera:

  • 1.347 posicions Tribuna Mar
  • 1.325 posicions Tribuna Muntanya

L'aixecament s'ha georeferenciat sobre el model anterior realitzat a l'abril de 2011, fet que ha permès realitzar una  planimetria raster a 5mm de resolució.

Aixecament Planimètric | Abril 2011

Aixecament amb escàner làser per a la generació de plànols CAD y comprobació mètrica del projecte executi. Edifici Portal de la Pau de Barcelona.