Comparteix:

Hospital de Sant Pau

Hospital de Sant Pau

José Luís González | Barcelona | May 2010

Aixecament làser i fotomètric. Consisteix en l'elaboració d'un model tridimensional d'alta resolució generat per mitjà d'un escàner làser 3D (Riegl z420i i Far 180) del Pavelló de Sant Manuel del Recinte Històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la generació d'alçats com ortoimatges en intensitats en format jpg a escala 1:100 escalats en un arxiu CAD.