Comparteix:

Santa Maria La Romànica

Ajuntament de Barberà del Vallès | Barberà del Vallès | November 2006

L’objectiu principal del treball és generar un aixecament fotomètric i un model de visualització del conjunt d’edificis de la Romànica a partir de la informació obtinguda “in situ” per mitjà de l’escàner Làser.