Comparteix:

Porta del Drac

Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) | Institut del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida

Aixecament Planimètric Raster i Vectorial | Desembre 2023

Realització planimetria vectorial del conjunt patrimonial de la Porta del Drac de Gaudí aprofitant l'aixecament TLS realitzat el 2016. S'ha ampliat l'aixecament amb l'objectiu de georeferenciar la informació i corregir el color aplicant tecnologia mixta TLS i fotogrametria.

A partir del núvol de punts s'ha realitzat la planimetria raster tant de l'interior i l'exterior, com de la visió en planta de la porta i els elements de desgúas. Posteriorment, partint de la planimetria raster, s'ha realitzat la planimetria vectorial digitlitzant tots elements.

Modelat i impressió 3D | Maig 2020

S'ha realitzat una aplicació web a partir de l'aixecament TLS que hem realitzat. L'aplicació es pot utilitzar des de la pàgina de l'ajuntament.

Model de malla d'alta resolució i impressió 3D de la Porta del Drac de Gaudí. Per la realització d'aquest model s'ha desenvolupat una metodologia de mallat de precisió per elements de gran complexitat. 

 

 

Aixecament Escàner Làser Terrestre | Juny 2016

Aixecament TLS de la Porta del Drac de Gaudí, base per a la realització d'un Model de malla d'alta resolució i una posterior impressió 3D.