Comparteix:

Palau Reial Major

Saló del Tinell

Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) | Barcelona | Desembre 2012

Elaboració d'un model tridimensional de núvol de punts d'alta resolució que pugui ser visualitzat en un entorn interactiu en temps real. Aquest model servirà com a base per a la generació d'una sortida d'imatges per a la correcció i validació de plànols CAD del Saló del Tinell a diferents escales per tal de completar les plantes, les façanes interiors i les seccions representatives.

2012_5_SALO_TINELL_D.jpeg

Indianas Exposition in Saló del Tinell Barcelona (point cloud model) from VIMAClab on Vimeo.

2012_5_SALO_TINELL_A.jpg

2012_5_SALO_TINELL_B_C.jpg

 

Santa Agata

Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) | Barcelona | Desembre 2016

Elaboració d'un model tridimensional de núvol de punts d'alta resolució. Aquest model servirà com a base per a la generació d'una sortida d'imatges per a la correcció i validació de plànols CAD de la capella de Santa Agata a diferents escales per tal de completar les plantes, les façanes interiors i les seccions representatives.

 

 

st_agata_west

Secció oest de St. Agata. Imatge raster de contorns, plànols vectorials i raster RGB.

 st_agata_south

Secció sud de St. Agata. Imatge raster de contorns, plànols vectorials i raster RGB.

 st_agata_east

Secció est de St. Agata. Imatge raster de contorns, plànols vectorials i raster RGB.

 

Voltes romanes

Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) | Barcelona | Novembre 2017

Elaboració d'un model tridimensional de núvol de punts d'alta resolució que pugui ser visualitzat en un entorn interactiu en temps real. Aquest model servirà com a base per a la generació d'una sortida d'imatges per a la correcció i validació de plànols CAD del les voltes romanes del museu de les restes romanes a diferents escales per tal de completar les plantes, les façanes interiors i les seccions representatives.

Aquest projecte es va realitzar amb camara HDR per tenir un millor color.

 

Info del escaner 3D: xyz, rgb, intensita i normals

voltes_sections_multiple

Secció longitudinal del saló del Tinell i de l'espai de voltes del museu de restes romanes. Planols en imatges ràster RGB, en degradat en valor de profunditat, contorns-relleus i plànol vectorial.

vault_secti_trans

Secció transversal del saló del Tinell i de l'espai de voltes del museu de restes romanes. Planols en imatges ràster en degradat en valor de profunditat, plànol vectorial i ràster RGB.

Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) | Barcelona | Juliol 2018

Aquest projecte ha estt desenvolupat combinant les tècniques de TLS i fotogrametria, aconseguint un núvol de punts d'alta ressolució amb un color homogeni, amb tanta qualitat i detall que permet a l'usuari analitzar patologies arquitectòniques.

image40.jpg

image41.jpg

 

image48.jpg

xxx

image46.jpg

xxx

image44.jpg

xxx

image42.jpg

 

Plaça del Rei

Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) | Barcelona | Juliol 2018

Desenvolupament d'un model d'alta ressolució d'un exterior amb les tècniques de TLS i fotogrametria combinades. Obtenint un model fotorrealista amb la presició de l'escàner làser, un model tan en malla d'alta ressolució per ortoimatges com de simplificats per videos o aplicacions intereactives.

 

PR_01_color.jpg


Façana Santa Agatha 


Façana casa Padellas

X_22,5_a_25,8_Fotogrametria_A.jpg

xxx

 

Façana de l'arxiu de la Corona d'Aragó

Façana del Saló del Tinell

X_12,5_a_17,5_Fotogrametria_B.jpg

xxx

Per veure en més detall imatges de la façana de Santa Agata: Anàlisi - identificació de patologies

 

planta_plaza_mini.jpg

Projecte de gran escala: Palau Reial Major

Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) | Barcelona | Juliol 2018

Aquest projecte és la combinació de diferents edificis que envolten la Plaça del Rei de Barcelona, tots ells amb rellevància històrica i propietat del MUHBA.

 

Cada fase del projecte pertany a una zona del complexe edificat: 2012 Saló del Tinell (TLS_núvol de punts Faro 120), 2016 Santa Agata (TLS_núvol de punts Faro3D X 330), 2017 Voltes romanes (TLS_núvol de punts Faro3D X 330 + HDR) i 2018 Plaça del rei_Exteriors (TLS_núvol de punts Faro3D X 330 + HDR combinat amb fotogrametria). Més informació sobre aquests projectes individuals en els següents links:

 

Màster MBArch

xxx

xxx

 

S'ha realitzat l'aixecament del Palau Reial Major, combinant les tecnologies TLS i fotogrametria, que ha permès la digitalització completa de tots els espais mantenint la precisió mètrica de l'escàner làser i l'acabat realista de la fotogrametria.

En el marc de la jornada sectorial: "INNOVACIÓ I FUTUR A L'ABAST DEL PATRIMONI HISTÒRIC", s'ha realitzat una maqueta per perts de la capella de Santa Àgata, integrada al Palau Reial Major de Barcelona.