Comparteix:

Camp Nou

GEDAS | Barcelona | October 2006

L’objectiu del treball és generar un model virtual d’alta precisió amb l’escàner làser per a la visualització de l’edifici del Camp Nou del Barça, en concret consisteix en modelitzar l’interior de l’edifici i les façanes exteriors composant uns núvols de punts en que continguin el conjunt d’elements arquitectònics de l’edifici, la seva estructura i els materials que el composen, suficient per ser representats a escala 1:100.