Comparteix:

Tecnologia en Arquitectura, Ciutat i Patrimoni

 Aixecaments Urbans, Arquitectònics i Arqueològics

 • Aixecament amb Escàner Làser Terrestre (TLS)
 • Aixecament Fotogramètric
 • Suport Topogràfic
 • Plànols conforme a obra (estat actual)
 • Models 3D d'alta precisió
 • Dibuixos CAD
 • Ortofotos fotogramètriques i TLS
 • Anàlisi, visualització i simulació geomètrica
 • Seguiment Deformacions Edificis

Visualitzacions en Temps Real

 • Simulació models 3D
 • Aplicacions interactives per a la difusió patrimonial (amb versions WEB, PC, Mac, iPhone, iPad i Android)
 • Submersió en entorns 3D
 • Aplicacions Web
 • 360° recorreguts virtuals
 • Animacions
 • Realitat virtual
 • Realitat augmentada
 • Models interactius
 • 360º VR recorreguts

Modelització i impressió 3D

 • 360º VR tours
 • Building Information Modeling (BIM)
 • Models 3D complexos
 • Desenvolupar textures de models TLS i fotogramètrics
 • Models Simples Optimitzats, amb mapes de textures d'alta resolució (color, bump...)