Comparteix:

Fabra i Coats

Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona (MUHBA) | Barcelona | 2012-2023

Aplicació web | Desembre 2023

Realització d'una aplicació web que permet 

Aixecament Fabra i Coats | Octubre 2022

Després de la rehabilitació de la coberta de la sala de calderes i la millora dels accessos al Centre d'Art Contemporani de Barcelona.

Aixecament Sala de Calderes | Març 2012

Elaboració d'un model tridimensional de núvol de punts d'alta resolució que pot ser visualitzat en un entorn interactiu en temps real. Aquest model servirà com a base per a la generació de sortida d'imatges a escala per a la correcció i validació de plànols CAD de les Calderes de Fabra i Coats a diferents escales per completar les plantes, les façanes interiors i seccions representatives.