Comparteix:

Escala urbana

Front marítim Santa Susanna

Ajuntament Santa Susanna | Juliol 2023

Aixecament a escala 1:200 del front marítim de Santa Susanna mitjançant fotogrametria capturada amb Vehicle No Tripulat UAV georeferenciat amb sistemes GNSS.

Més informació

  

Cimentera Vallcarca

OUA Gestió del Territori i Urbanisme SL | Sitges | Febrer 2022

S'ha realitzat l'aixecament d'un espai de gran complexitat de prop de 50 ha combinant diferents metodologies (GNSS, escàner làser i fotogrametria) per assolir diferents resolucions en funció de les necessitats del projecte.

Banner_Raimat

Més informació

 

Passeig de Gràcia

Jornet Llop Pastor Arquitectes | Barcelona | Juliol 2021

Aixecament a escala 1:200 de totes les façanes del carrer Passeig de Gràcia de Barcelona entre l'Avinguda de la Gran Via de les Corts Catalanes i l'Avinguda diagonal amb tecnologia TLS.

Banner_Raimat

Més informació

  

Montjuïc

Recercaixa | Barcelona | Octubre 2015

Aixecament TLS del recorregut d'accés al Castell de Montjuïc des dels diferents transports públics. Aquesta documentació s'ha utilitzat per a validació de la metodologia desenvolupada entorn de Santa Maria del Mar.

Banner_Raimat

Més informació

 

Jaume I - Mercat del Born

Recercaixa | Barcelona | Gener 2014

Aixecament TLS des de la plaça del Àngels, a la parada de metro de Jaume I, fins al mercat del Born. Aquest aixecament s'ha integrat amb l'aixecament de Santa Maria del Mar, realitzat el 2009, que s'ha aprofitat per coloritzar.

Banner_Raimat

Més informació

 

Penya-Segat - Montjuïc

Jornet Llop Arquitectes | Barcelona | Febrer 2010

Aixecament topogràfic i fotomètric de l'àrea del penya-segat de Montjuïc (Barcelona) per l'elaboració d'un model tridimensional d'alta resolució generat per mitjà d'un escàner làser 3D (Riegl z420i) de la façana frontal del Penya-Segat de Montjuïc, per a la generació d'ortoimatges a partir del model de núvol de punts en format JPG en un entorn CAD.

Banner_Raimat

Més informació

 

Casc Antic Sitges

Ajuntament de Sitges | Sitges | Febrer 2010

Aixecament del conjunt d'edificis i espais públics delimitats per l'àmbit del Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic de Sitges mitjançant l'escàner làser, per elaborar una base d'informació de referència.

Banner_Raimat

Més informació

 

Castell Santa Bàrbara

Universitat d'Alacant | Alacant | Març 2009

Aixecament arquitectònic de conjunt com a informació base per a la comprovació d'aixecaments existents i correcció geomètrica de plànols històrics del conjunt.

Banner_Raimat

Més informació

  

Casc Antic de Lloret de Mar

Serveis d’Arquitectura - SCP | Lloret de Mar | Gener 2009

Aixecament TLS i fotogràfic del conjunt d’edificis i espais públics delimitats per l’àmbit del Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic de Lloret de Mar, com a suport en la redacció del Pla Especial del Cas Antic.

Banner_Raimat

Més informació

  

Casc Antic de Castellfollit de la Roca

Ajuntament de Castellfollit de la Roca | Castellfollit de la Roca | Desembre 2008

L'objectiu principal del treball és generar un aixecament 3D amb escàner làser per la generació d'un model 3D d'alta resolució i ortoimatges d'un núvol de punts de les façanes del Casc Històric de Castellfollit de la Roca en format CAD.

Banner_Raimat

Més informació

 

Façana Marítima Mallorca

UPC | Colònia Sant Pere | Octubre 2008

Consisteix en l'elaboració d'un model tridimensional d'alta resolució de la façana marítima, generat mitjançant un escàner làser 3D (Riegl z420i). A través d'un visualitzador és possible en temps real, inspeccionar, explorar, prendre mesures, generar projeccions en perspectiva i en vista ortogonal del model 3D generat a partir de milions de mesures.

Banner_Raimat

Més informació

 

Vila Vella de Tossa de Mar

Ajuntament de Tossa de Mar | Tossa de Mar | Maig 2007

Aixecament TLS del Conjunt Històric de Tossa de Mar per participa com a suport i aportació tecnològica de cara a la millora del procés d'identificació, registre d'edificis, presa de dades mètriques i elaboració d'informació documental enEn la redacció del Pla Especial que va dirigir l'arquitecta Joana Roca.

Banner_Raimat

Més informació

 

Malecón i Altres Immobles Patrimonials de Cuba

Oficina de l’Historiador de Cuba | La Habana | Novembre 2006

Conjuntament amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya s'ha realitzat un aixecament amb escàner làser terrestre de diferents immobles patrimonials: El Malecón, la Catedral i la seva plaça, el Capitoli, la Plaça Vella i l'Església de Sant Francesc d'Assís. Realitzats els diferents escanejos dels edificis i sectors es realitza un post-procés que persegueix entregar aixecaments amb un alt grau de definició de les edificacions.

Banner_Raimat

Més informació

 

Casc Antic Cadaqués

Toni Vilanova Arquitecte | Cadaqués | Març 2003

Realitzar un model de detall per obtenir aixecaments precisos dels edificis patrimonials i un aplicatiu SIG amb informació dels mateixos. Un cop realitzats els aixecaments amb l'escàner làser es realitza un model de detall per obtenir els aixecaments precisos de les façanes dels edificis patrimonials i així mateix, es defineixen mètodes de muntatge i georeferenciació de les imatges per elaborar un aplicatiu 3D en ArcGis.

Banner_Raimat

Més informació