Comparteix:

Estudis Urbans en Tecnologia SIG

Aportem tecnologia de geolocalització, de creació de mapes com a llenguatge i eina essencial per a visualitzar les dades d'una organització o projecte. Habilitar la capacitat d'integrar-les, compartir-les, entendre els seus codis, el seu patró espacial i de distribució.

Les dades GEO referenciades permeten establir paràmetres, pautes i models de diferenciació espacial a diferents escales, territorial, urbana i arquitectònica. A partir de la sistematització de diferents tipus de dades, es poden aplicar metodologies d'anàlisi espacial amb Sistemes d'Informació Geogràfica.

Disposem de gran experiència en el desenvolupament de projectes aplicats a l'àmbit de les empreses, administracions locals, entitats socials, encaminats a identificar i mesurar els components de l'espai: concentració d'usos activitats, caracterització del parc edificat, elaboració de mapes socio demogràfics, socio econòmic i residencial, amb l'aplicació de metodologies multicriterials de diferents magnituds.

 

ÚLTIMS PROJECTES

Caracterització del valor de la utilitat de l'aprofitament especial del domini públic per als vehicles de mobilitat personal (VMP)

Banner_VMP

 Descarrega l'article complet

Síntesi del potencial de creixement residencial segons l'estat del sòl i l'edificació a Mataró

Banner_Mataro

Descarregar presentació

 

Bases d'estudi i avaluació dels terrenys de San Soucí i Costa Blanca, a República Dominicana

Descarrega l'article complet

 

Serveis: Projectes integrals en

Tecnologies Emergents en Modelització Urbana

Estudis Urbans, Open Data, SIG i assistència a la Gestió Social

Prototips de Gestió de Patrimoni

 

TEMES DE PROJECTE

 

Màster MBArch

xxx

Tècniques comunicació

> Tots els projectes