Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Projectes / Avaluació socioresidencial. Polítiques i gestió urbana / Major projects / Estudi i detecció a la ciutat de Barcelona d'àmbits vulnerabilitat residencial

Estudi i detecció a la ciutat de Barcelona d'àmbits vulnerabilitat residencial

Aquesta investigació pretén realitzar un sistema que ha de servir per conèixer les característiques socioespacials de l’espai residencial dels diferents barris i sectors de la ciutat. Es tracta de construir una matriu d’informació geoespacial que abasti continguts sociodemogràfics, socioeconòmics, de les característiques urbanístiques i de l’estat dels habitatges, suficients per a establir una mesura de diferenciació relativa al grau de vulnerabilitat residencial d’uns barris respecte d’altres, per tal de cercar mesures d’equilibri entre ells. Es basa en les dades de l’estadística general complementada amb les dades pròpies de l’ajuntament així com d’altres entitats, que permetin aportar una informació molt acurada de la ciutat.

La proposta suposa un avançament en l’esforç d’operacionalitzar el concepte de vulnerabilitat i fer-lo mesurable i analític. Amb aquest objectiu, l’AVU elabora una proposta de dimensionalització del concepte que inclou quatre grans dimensions o eixos bàsics: la vulnerabilitat sociodemogràfica, socioeconòmica, residencial i, finalment, subjectiva.

 

Indicadors socioeconòmics

Exclusió residencial

  • Ajuts al pagament del lloguer
  • Desnonaments
  • Ajuts de caràcter puntual

Dèficits econòmics

  • Pensions NC o invalidesa
  • Índex de Renda Familiar Disponible

Potencialitat

  • Població aturada
  • Treballadors no qualificats


Indicadors socioespacials

Mobilitat

  • Població de nacionalitat no comunitària
  • Taxa altes migració interna
  • Taxa baixes migració interna

Dependència

  • Índex de població infantil
  • Índex d'envelliment
  • Índex de sobreenvelliment
  • Mortalitat per malalties respiratòries

Densitat habitacional

  • Nombre d'habitants per habitatge
  • Superfície d'habitatges per habitant
  • Densitat de població
  • Densitat d'habitatges
Indicadors Urbanístics
Físics
  • Superfície mitjana dels habitatges
  • Antiguitat dels edificis
  • Categoria mitjana de l'ús residencial

Edificacions en risc

  • Estat ruïnós, dolent o deficient dels edificis d'habitatges
  • Tipus edificatori

Accessibilitat

  • Edificis de 4 o més plantes sense ascensor

Activitat rehabilitadora

  • Edificis > 40 anys sense sol·licituds de rehabilitació
  • Expedients de conservació d'interiors
  • Expedients de conservació de façanes
  • Edificis > 40 anys sense expedients d'obres

Eficiència energètica

  • Qualificació F o G d'eficiència energètica

Indicadors Sociourbanístics

Tinença

  • Sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial
  • Habitatge de compra amb pagaments pendents
  • Habitatge de lloguer
  • Valor cadastral
  • Estructura de la propietat
  • Tipus de propietari

Activitat urbana

  • Locals en planta baixa buits
  • Locals en planta baixa destinats a comerç al detall

image1.png

En síntesi l’objecte d’aquesta recerca és abordar la dimensió socioespacial, que contribueixi a definir un àmbit d’interès cara a la intervenció en el context del Pla de Barris de la ciutat, la qual cosa significa atendre diferents aspectes de l’estructura socioresidencial, en les seves diferents escales de ciutat i barri, així com en les múltiples temàtiques urbanes, mediambientals, planejament urbà, habitatge i socioeconomia.

Descarrega l'article complet(obriu en una finestra nova)